2. Informace, dezinformace a kritické myšlení

  1. Primární, sekundární a terciární zdroje
  2. Přehled informačních zdrojů (od věrohodných po dezinformační)
  3. Dezinformace a jak je poznat
  4. Příklady dezinformací
  5. Dezinformační weby
  6. Kritické myšlení
  7. Zdroje k tématu